Välkommen till ICAs historia

Detta är en webbplats helt om ICAs historia. Om företagets uppkomst, personligheter, varor, marknadsföring, dotterbolag och mycket annat. ICA grundades 1917 men förhistorien är äldre än så.

  • Läs artiklar om ICAs historia
  • Sök bland tusentals högupplösta bilder
  • Se filmer och titta i gamla ICAtidningar

Möt Hakon, ICAnder, ICA-Stig och alla de andra!

ICA tillkomst och uppbyggnad har beskrivits som förverkligandet av en omöjlig idé. Uttrycket ”den omöjliga idén” formulerades 1960 av chefredaktören på Vestmanlands Läns Tidning, Anders Yngve Pers.

”En omöjlig idé blev verklighet. Mannen som skapade företaget trodde på idén att det fanns två sidor att ta vara på och göra något av hos alla människor, nämligen viljan att klara sig själv och önskan att samarbeta med andra. Hakon Swenson lyckades plocka fram och göra realiteter av båda dessa sidor hos tusentals människor inom en kår som av gammalt ansetts höra till de mest envetna individualister som finns: de privata köpmännen.”

Det var hos Hakon Swenson, grundaren av Hakonbolaget och sedermera hela ICA-rörelsen, som denna idé föddes under 1910-talet. I praktiken gick idén ut på att enskilda handlare tillsammans skulle starta ett grossistbolag, och på så sätt få samma fördelar genom stora inköp som kedjeföretagen och konsumentkooperationen.

Frivillighet och folkrörelseanda

Idén byggde på frivillighet – ingen handlare tvingades göra sina inköp på ett visst ställe. För att frivilligheten skulle lyckas, måste den enskilde handlaren ha en direkt nytta av det gemensamma bolaget. Villkoren för att göra inköpen där måste vara bättre än hos konkurrenterna.

Eftersom idén byggde på frivillighet måste Swenson med sin övertalningsförmåga övertyga handlarna om nödvändigheten av samarbete. Han var en erkänt mycket skicklig talare och citerade gärna psalmer och bibelord. Kanske var han inspirerad av sin far, som var en färgstark och populär kyrkoherde i Irsta församling.

Hakonbolaget och ICA hade redan från början något av en folkrörelsekaraktär. Det var kanske inte så underligt, eftersom många handlare var engagerade i frikyrkor och nykterhetsrörelser. För att idén skulle fungera var det dessutom nödvändigt att ständigt slå vakt om entreprenören. Därför har det alltid varit viktigt att aktiva ICA-handlare haft majoritet i ICAs beslutade organ. Detta har varit en garanti för att håla ICA-idén levande.

Läs några av våra favoritartiklar